Välkommen till COPE studien

Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

Välkommen till COPE studien

Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

Välkommen till COPE studien

Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

Välkommen till COPE studien

Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

Välkommen till COPE studien

Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

Välkommen till COPE studien “COVID-19 under graviditet och i tidig barndom”

COPE-studien är en unik studie där mer än 2 800 gravida kvinnor och deras barn och mer än 1000 partners rekryterades från juni 2020 till december 2022 under covid-19-pandemin.

COPE vill studera hur SARS-CoV-2 påverkar graviditetsutfall, kvinnans, barnets och partners hälsa utifrån 1) en biobank, 2) svenska hälsoregister och 3) enkätbaserad uppföljning av barns hälsa och utveckling samt föräldrarnas hälsa och upplevelser.
Studieprotokollet>>

COPE vill tacka alla deltagande familjer och all personal som har varit involverad i att rekrytera och prov-ta studiedeltagare vid deltagande sjukhus!

Welcome to the COPE study “COVID-19 in pregnancy and early childhood”

The COPE Study is a unique study where more than 2,800 pregnant women and their children, and more than 1000 partners were recruited from June 2020 to December 2022 during the COVID-19 pandemic.

COPE aims to study how SARS-CoV-2 affects pregnancy outcomes, maternal, child and partner health based on 1) a biobank, 2) Swedish healthcare registers, and 3) questionnaire-based follow up of child health and development as well as parent health and experiences.
Study protocol>>

COPE wants to thank all participating families and all staff involved in recruitment and sampling at the participating units!