Styrgrupp

Styrgrupp

Styrgrupp

Styrgrupp

Ansvariga forskare

COPE-styrgrupp

Verena Sengpiel

Verena Sengpiel

Ordförande

Överläkare inom Gynekologi och Obstetrik, Docent, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 

Lina Bergman

Lina Bergman

Vice ordförande

Överläkare inom Gynekologi och Obstetrik, Docent, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Ola Andersson

Ola Andersson

Vice Ordförande

Överläkare Neonatologi, Skånes Universitetssjukhus och Avdelningen för Pediatrik, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Lunds Universitet

Karolina Lindén

Karolina Lindén

Vice Ordförande

Barnmorska, docent och universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Biobanksansvariga

Lina Bergman

Lina Bergman

Nationellt ansvarig för biobanken

Överläkare inom Gynekologi och Obstetrik, Docent, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Anna Sand

Anna Sand

Överläkare, PhD, Obstetrik och Gynekologi, Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Anna-Karin Wikström

Anna-Karin Wikström

Professor, överläkare, kvinnors och barns hälsa Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset Uppsala

Hanna Östling

Hanna Östling

Överläkare, Specialist Obstetrik och Gynekologi, Doktorand, Kvinnokliniken Region Örebro Län, Örebro Universitet

Helena Fadl

Helena Fadl

Överläkare, MD, DocentÖrebro Universitet och Kvinnokliniken Region Örebro Län

Magnus Domellöf

Magnus Domellöf

Professor, Överläkare Neonatologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, samt Inst. för klinisk vetenskap – Pediatrik, Umeå universitet

Malin Veje

Malin Veje

Överläkare inom Infektionssjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset/ Östra, Göteborg
Adjungerad lektor, Göteborgs universitet

Marie Blomberg

Marie Blomberg

Professor, överläkare, Kvinnokliniken Linköping, Region Östergötland

Mehreen Zaigham

Mehreen Zaigham

Specialistläkare inom Gynekologi och Obstetrik, Docent, Kvinnokliniken i Malmö. Studieansvarig för Region Skåne.

Sophia Brismar Wendel

Sophia Brismar Wendel

Överläkare, Förlossningen, Danderyds Sjukhus, Docent

Verena Sengpiel

Verena Sengpiel

Överläkare inom Gynekologi och Obstetrik, Docent, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Ylva Carlsson

Ylva Carlsson

Överläkare inom Gynekologi och Obstetrik, Docent, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Enkätansvariga

Karolina Lindén

Karolina Lindén

Föräldraenkäter

Verena Sengpiel

Verena Sengpiel

Föräldraenkäter

Ola Andersson

Ola Andersson

Barnenkäter

Magnus Domellöf

Magnus Domellöf

Barnenkäter

Ulrika Ådén

Ulrika Ådén

Professor, överläkare neonatologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet

Sofie Arnkil

Sofie Arnkil

Biträdande forskare, datamanager

Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra