Plasmaprover undersöks

Plasma prover undersöks avseende Sars-CoV-2 antikroppsstatus hos SciLifeLab. Plasma samples are currently analysed regarding Sars-CoV-2 antibody status at...

Rekryteringen till COPE studien avslutad

Rekryteringen till COPE studien är nu avslutad. De sista barnen i COPE studien har födds under december 2022! Recruitment to the COPE study has now been completed. The last children in the COPE study were born in December...

COVID-19 under graviditet: en klinisk studie

En onlineföreläsning om hur COVID-19 påverkar graviditetsutfall och tidig barndom. COPE-studiens första forskningsresultat presenteras. 25 november 2021 kl 18-19 Föreläsare: Ola Andersson och Karolina Lindén Föreläsningen är kostnadsfri men kräver föranmälan. Boka...

TV4 – Covid-bebisar ska undersökas noga i forskningsprojekt

De bebisar som föds nu, och som har en mamma som varit smittad av covid-19 under graviditen, kommer att följas mycket noggrannt för att se om coronaviruset på något sätt har påverkat dem. För det unika forskningsprojekt som nu drar igång finns intresse över hela...

Göteborgs Universitet – Nationell studie om covid-19 och graviditet

Hur påverkas graviditet och fosterutveckling av covid-19, och vad händer med hälsan hos mamma och barn efter förlossningen? Det är frågor som står i fokus för en nationell studie som nu inleds i Göteborg. En majoritet av landets förlossningskliniker omfattas. Läs hela...